Pazdera Vojtíšek

s atletikou začal v září 2012

ročník narození: 2007