PŘÍSPĚVKY NA ROK 2021

 

2 400,- Kč pro ročníky 2016 - 2010

3 600,- Kč pro ročníky 2009  a starší

 

Pokud se váš syn / vaše dcera rozhodne skončit, prosíme o informaci. Neodhlášením dítěte jste povinni hradit členské příspěvky. Příspěvky jsou za členství v oddíle, nikoli za docházku na tréninky. Slouží k pokrytí nákladů na materiál, cestovné, startovné, soustředění, pronájmy! Prosíme o včasnou platbu. 

 

Č.Ú.: 1319922036/3030 - do poznámky jméno atleta/ky pokud má jiné příjmení než plátce.

 

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2022

 

2 400,- Kč pro ročníky 2016 - 2011

3 600,- Kč pro ročníky 2010 a starší